Leestip van de dag – zondag 30 oktober 2016

Lead, Kindly Light

Henry Newman, vertaling Adelbert Denaux

Leid, vriendelijk licht, te midden ’t duister dat me omringt,
leid Gij mij voort !
De nacht is donker, en ik ben ver van huis –
leid Gij mij voort !
Richt Gij mijn voet; ik vraag niet om te zien
De verre einder – één stap is mij genoeg.

Ik was niet altijd zo, noch bad ik dat Gij mij voort zoudt leiden;
Ik verkoos mijn eigen weg te banen en te zien, maar nu –
leid Gij mij voort !
Ik verkoos het felle daglicht en, alle vrees ten spijt,
de hoogmoed beheerste mijn wil: herinner U niet voorbije jaren.

Zo lang heeft uw macht mij gezegend,
ze zal me zeker verder leiden !
Door heide en ven en over rots en vloed,
totdat de nacht is heengegaan;
en met de morgen ’t gelaat der engelen glimlacht
die ik sinds lang heb liefgehad, en voor een tijd verloor.