‘Let op voor de ‘middagduivel’’

In zijn algemene audiëntie van woensdag 14 februari 2024 sprak paus Franciscus over de ondeugd van de traagheid.

Geliefde broeders en zusters, goedendag !

Onder alle zware ondeugden is er één die vaak onbesproken blijft, wellicht omwille van haar naam die velen niet verstaan: ik heb het over de traagheid. Vandaar dat het vaak gebeurt dat de term traagheid vervangen wordt door een meer gangbare: de luiheid. In werkelijkheid is de luiheid eerder een gevolg dan een oorzaak. Wanneer iemand er werkeloos bijstaat, lusteloos, apathisch, dan zeggen we dat zo iemand lui is. Maar, zoals de wijsheid van de oude woestijnvaders leert, is de wortel van deze luiheid de traagheid, wat in het Grieks letterlijk betekent “gebrek aan zorg”.