Lezingen van de dag – woensdag 12 dec 2018


Heilige (of feest) van de dag

De Heilige Maagd van Guadelupe

Beschermheilige van Mexico en geheel Latijns-Amerika

De Heilige Juan Diego Cuauhtlatoatzin werd in 1474 geboren als ‘Cuauhtlatoatzin’, wat ‘hij die spreekt als een adelaar’ betekent, in de Azteekse stad Cuautitlán (Mexico).

Na de komst van de Spanjaarden bekeerde hij zich in 1524 of ’25 tot het christendom.

In 1531 was hij getuige van een Mariaverschijning.

De Heilige Maagd verzocht hem een kerk voor haar te bouwen op een heuvel nabij de stad Nahuatl, waar de Azteken eerder hun godin Tonantzin hadden vereerd.

Juan Diego legde zijn verzoek voor aan de plaatselijke bisschop maar die was niet overtuigd.

Pas toen Maria voor een tweede maal verscheen aan Juan Diego en hij een mantel met de afdruk van het gelaat van de Heilige Maagd meebracht, stemde de bisschop in met het verzoek.

In de afbeelding herkende hij namelijk de Heilige Maagd van Guadelupe – de Zwarte Madonna uit cederhout – die in Spanje vereerd wordt.

De Heilige Maagd van Guadelupe is tegenwoordig de beschermheilige van Mexico en geheel Latijns-Amerika.

In Guadelupe bevindt zich de basiliek van de Heilige Maagd van Guadalupe Hidalgo, het belangrijkste heiligdom van Mexico dat plaats biedt aan 40 000 bezoekers.

Juan Diego Cuauhtlatoatzin werd pas in 2002 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

De Heilige Juan Diego Cuauhtlatoatzin wordt herdacht op 9 december.

woensdag in de 2e week
van de advent


Uit de profeet Jesaja 40, 25-31

Midden ballingschap en beproevingen is er twijfel bij de kleine groep getrouwe Joden. Het profetenwoord echter opent de ogen van de moedelozen: onze God is niet te vergelijken met de andere goden. Hij is de Schepper van alles wat bestaat. Zijn plannen zijn ondoorgrondelijk. Eén zaak staat vast: allen die op de Heer vertrouwen ontvangen nieuwe kracht.

Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben Ik gelijk te stellen?
Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, Hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.
Jakob, waarom zeg je–Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed.
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

 

Psalm 103, 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 10

Refr.: Prijs de Heer, mijn ziel.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige Naam.

Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen.

Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 28-30

Jezus zelf nodigt zijn toehoorders uit naar Hem te komen. Zijn ideaal weegt niet op ons, maar geeft kans op verademing. De vele grote en kleine voorschriften van de oude wet dreigen velen te verpletteren onder hun last. Hem volgen, zachtmoedig en nederig van hart worden zoals Hij, schenkt rust.

Jezus nam het woord en zei:
‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Woorden uit de profeet Jesaja van vandaag.

Prachtig toch hoe de liefde van God voor zijn mensenkind hier wordt uitgezongen; zijn liefde voor ieder van ons. Nooit wordt Hij moe lief te beminnen, nimmer geraakt Hij daarin uitgeput. Zo is God. Groots !

Ik stel voor om deze realiteit vandaag in je hart mee te nemen; in je denken, tijdens je bidden, eventueel doorheen een gesprek met je kinderen of huisgenoten of wie dan ook.

Moge het feit dat God niet moe wordt lief te hebben ons tot dankbare mensen maken; diep dankbare mensen. Immers, de innerlijke rijkdom die we in ons dragen, zoveel dagelijkse geschenken, de mensen ons gegeven, de grotere gemeenschap, en bijzonder zijn aanwezigheid in Jezus … het komt allemaal voort uit zijn liefde voor zijn kinderen, zijn minne voor ieder van ons.

Laat ons dankbaar zijn. Ja, moge ons gebed en leven ten diepste getekend zijn door diepe dankbaarheid jegens God, schepper van hemel en aarde.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer Jezus,
in uw naam zijn we de Vader dankbaar om wie Hij is en om wat Hij geeft. Moge onze dankbaarheid ons tot mensen maken die, ons schenkend aan U, op onze beurt God diep beminnen, door zijn liefde uit te zingen naar allen en alles.
Groeiend in U. Amen.