Lezingen van de dag – zaterdag 10 december 2016


Heilige (of feest) van de dag

Thomas Somers († 1610)candle-1129354_640

Thomas Somers (ook Wilson), martelaar onder anglicanen te Tyburn, Londen, Engeland

Hij was een docent uit de Engelse plaats Skelsmergh, Westmoreland. Op een goed moment stak hij over naar het vasteland om in de Franse stad Douai een priesteropleiding te volgen. De katholieke godsdienst was verboden in het Anglicaanse Engeland. Het was zijn verlangen in die situatie clandestien de Engelse katholieken pastoraal terzijde te staan.

Na zijn wijding werkte hij in de missie van Londen en omgeving. Hij werd gesnapt, en in de Tyburngevangenis opgehangen, op dezelfde dag als de benedictijner priester John Roberts.

In 1929 werd hij zalig verklaard.

zaterdag in de 2e week15259231_1270546582989070_3196409419307439321_o
van de advent


Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 48, 1-4 + 9-11

Rond de persoon van de profeet Elia ontstonden heel wat verhalen. Hij liet een verterend vuur uit de hemel neerdalen ten tijde van koningin Jezabel. In een wervelstorm van vuur werd hij opgenomen in de wolken, op een wagen met vurige paarden. Hij zou er bij zijn als de beloofde Messias zou komen. Voor Jezus’ tijdgenoten bleef hij een raadsel.

Toen kwam Elia, een profeet als een vuur, zijn profetieën brandden als een fakkel. Hij bracht hongersnood over het volk, door zijn inzet voor de Heer maakte hij het klein in aantal. Op bevel van de Heer hield hij de regen tegen en liet hij driemaal vuur uit de hemel komen.
Hoezeer werd u geroemd, Elia, om uw wonderdaden, wie kan zich in roem met u vergelijken?
U werd opgenomen in een wervelwind van vuur, in een wagen met vurige paarden. Over u staat geschreven dat u klaarstaat voor de vastgestelde tijd, om de toorn te stillen vóór hij razernij wordt, de ouders te verzoenen met de kinderen, de stammen van Jakob te herstellen.
Gelukkig zijn zij die u gezien hebben en in liefde zijn gestorven; ook wij zullen zeker leven.

 

Psalm 80, 2 + 3 + 15 + 16

Refr.: God, leg uw hand op uw beschermeling.annunciation-icon1

Hoor ons, herder van Israël,
die Jozef leidt als een kudde.
U die troont op de cherubs, verschijn in luister
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat uw kracht ontwaken, kom, en red ons.

God van de hemelse machten, keer U tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer U om deze wijnstok.
Leg uw hand op uw beschermeling,
het mensenkind dat U hebt grootgebracht.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 17, 10-13

Voor de leerlingen is de situatie niet duidelijk. Als Jezus van Nazaret de Mensenzoon is, wie is dan Elia? Hij moest dus al gekomen zijn. Johannes de Doper is de verwachte Elia. Hij onderging het lot van elke profeet. Ook de Mensenzoon zal moeten lijden.

De leerlingen vroegen Jezus: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’
Hij antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’
Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de Doper doelde.

Van Woord naar leven

Elia was de profeet die alles in zich droeg wat mensen zich maar bij een profeet konden denken: hij was als een fakkel, een man van God. Elia stelde Gods heiligheid tegenwoordig in een onheilige wereld, met een niemand en niets ontziende radicaliteit, opkomend voor de aanspraken van zijn God. Zo was Elia, zo was ook Johannes de Doper. Zo moesten zij zijn.

Ook Jezus kwam en komt met vuur, maar met een geheel nieuw vuur. Het vuur dat in Hem brandt is geen vernietigend vuur, maar een innerlijk vuur. Het is een mild vuur, een zacht vuur. Het is het vuur van de heilige Geest; een vuur dat ons diep vanbinnen tot gebed zal aanzetten, een vuur dat ons hele zijn zal doen wenden naar God, het is een vuur dat onze ziel tot een biddende gloed zal maken die ons in innige vereniging zal brengen met Gods liefde, om vanuit dit gebeuren de mensen te gaan liefhebben, te vergeven, verzoening tot stand te brengen. Het is een vuur dat geneest, onszelf en de anderen, een vuur dat warmte geeft aan de mensheid, de samenleving, onze straten en huizen. Het is het vuur dat vrede heet, dat liefde is, dat leven geeft.

Vanuit dit vuur worden wij gezonden. God zelf brengt ons in de gave van zijn Geest om in naam van Jezus zijn liefde te zijn, groeiend in Hem, dag na dag.

Laten we in gebed dit vuur, de heilige Geest, diep liefhebben en koesteren.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Goede God,fire-436956_640
beziel ons met het vuur waarmee Gij uw Zoon bezielt, opdat wij – in Hem – die warme gloed mogen zijn die de aarde het nieuwe aanzicht geeft dat Gij voor haar droomt.
Kom heilige Geest. Amen.