Lezingen van de dag – zaterdag 20 april 2019


Heilige (of feest) van de dag

Stille zaterdag

Tussen Goede Vrijdag en Paaszondag

In de Katholieke Kerk wordt op Stille Zaterdag net als op Goede Vrijdag de Eucharistie in het geheel niet gevierd. In tegenstelling tot Goede Vrijdag wordt op Paaszaterdag zelfs de communie niet uitgereikt. Er worden wel enige geconsacreerde hosties voorradig gehouden, voor het geval stervenden willen communiceren. Het altaar is ontdaan van het altaardwaal. Het tabernakel staat open als teken dat Jezus gestorven is en tijdelijk niet meer onder ons is. De kerken zijn sober ingericht, zonder versieringen. Ook de klokken luiden niet op die dag, tot ’s avonds de Paaswake wordt gevierd. De volkse traditie wil immers dat zij die dag even naar Rome vliegen om er de paaseieren te halen.

Stille zaterdag

Tussen Goede vrijdag en Paaszondag

Vandaag, op Stille zaterdag, zijn we aanwezig bij de Heer die gestorven is.
Geen eucharistie, geen Woord, enkel stilte, wachtende stilte,
uitkijkend naar de opkomende Zon …

 

 

Van Woord naar leven

Laat ons stil zijn, wakend, verwachtend …

Reageren, je eigen woordje plaatsen,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer God,
moge ons hart zich gereed maken voor het licht van Pasen. Moge de duisternis langzaam maar zeker plaats maken voor ochtendgloren van de Verrijzenis. Maak het stil, goede God, in ons hart. Maak ons leeg, ontvankelijk. Maak ons bereid en gereed het Pasen van de Heer ten diepste te verwelkomen.
In zijn naam. Amen.