‘Loop geen populisten achterna die ergernissen over migratie uitbuiten om stemmen te winnen’

Europa wil een versterkte burcht worden. Geweigerde asielzoekers moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Maar in de praktijk is terugsturen een humanitair drama, schrijven humanitair chirurg Réginald Moreels en Walter Reynders, voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling.

Het recht op asiel is een humanitair beginsel: wie politiek vervolgd wordt of voor zijn leven of vrijheid moet vechten, heeft recht op bescherming. Dat werd in 1951 vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag van Genève en daarna in andere verdragen, zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het EU-recht.

Als de asielzoeker eenmaal in België is, moet die vaak (te) lang wachten op de toelating of afwijzing van zijn hulpvraag. Dat creëert overlast, door bijvoorbeeld hangjongeren. Van deze frustratie maken populisten gebruik om te polariseren door foute informatie te verspreiden in combinatie met groteske overdrijvingen die zelden worden tegengesproken.