‘Luisteren naar het hart om God in iemands leven te herkennen’

In zijn tweede catechese over het onderscheidingsvermogen tijdens de algemene audiëntie van 7 september 2022 koos de paus Sint-Ignatius als voorbeeld.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

We gaan verder met ons nadenken over  het onderscheidingsvermogen. In deze periode zullen we elke woensdag spreken over het geestelijke onderscheidingsvermogen. Hierbij kan een concreet voorbeeld ons behulpzaam zijn.

Een van de meest leerrijke voorbeelden geeft ons Sint-Ignatius van Loyola via een beslissende gebeurtenis in zijn leven. Ignatius is thuis voor herstel na een verwonding aan het been tijdens een gevecht. Om de verveling te verdrijven, vraagt hij iets te lezen. Hij hield van ridderverhalen, maar in huis waren slechts heiligenlevens aanwezig. Met enige tegenzin past hij zich aan. Tijdens zijn lezing ontdekt hij een andere wereld, een wereld die hem inpalmt en die wel de tegenspraak lijkt van wereld der ridders. Hij wordt gefascineerd door de figuren van Sint-Franciscus en van Sint-Dominicus. Hij verlangt ze na te volgen. Maar ook de ridderwereld behoudt voor hem zijn fascinatie. Zo ontdekt hij in zichzelf een afwisseling van denken, dat van de ridders en dat van de  heiligen. Ze lijken wel evenwaardig.

Lees verder op Kerknet.be

Sint-Ignatius van Loyola