Maar als ge bidt

Bidden is een zaak van het hart. Maar wat gebeurt er tijdens het gebed? Voor monnik François Cassingena-Trévédy is bidden vlamvatten en branden van liefde.

De Franse monnik en dichter François Cassingena-Trévédy osb schreef een mooi traktaat over het gebed. Daarin werkt hij slechts één evangelievers uit: “Maar gij, als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is” (Matteüs 6, 6).

Lees meer.