Madeleine Delbrêl en de spiritualiteit van de fiets

In zijn wekelijkse catechese had paus Franciscus het over de apostolische ijver van de gelovige Madeleine Delbrêl. (Audiëntie 8 november 2023)

Geliefde broeders en zusters, goedendag !

Onder de vele getuigen van de passie voor de verkondiging van het Evangelie, die gepassioneerde evangelisatoren, stel ik vandaag de figuur voor van een Franse vrouw uit de twintigste eeuw, de eerbiedwaardige dienares Gods Madeleine Delbrêl. Zij werd geboren in 1904 en stierf in 1964. Zij was sociaal assistente, schrijfster en mystica.

Gedurende meer dan dertig jaar leefde zij in de arme arbeidersbuurt van Parijs. Verblind door de ontmoeting met de Heer schreef zij: “Zodra we het Woord van God hebben leren kennen, hebben wij niet het recht het niet aan te nemen, eenmaal aangenomen hebben we niet het recht te verhinderen dat het in ons mens wordt, eenmaal mens geworden in ons hebben we niet het recht het voor ons te houden. Vanaf dat ogenblik behoren wij tot hen die het verwachten.”

Madeleine Delbrêl