’Maria, profetes voor alle volkeren’

Van alle mariale feesten is Maria-Opdracht (wat we vandaag, 21 november, vieren) wellicht het minst bekend. Leo Palm, rector van het Mariabedevaartsoord in Banneux, geeft toelichting.

Zoals elk jaar hebben we op 8 september bij ons in Banneux de geboorte van de maagd Maria gevierd. Na de mis sprak een bedevaarder me aan: ‘U vergist zich, eerwaarde. Maria werd niet in september geboren, maar op 5 augustus en wel in het jaar 16 vóór Christus.’ Deze man baseerde zich op een van de boodschappen in Medjugorje.

Wat er ook van zij, op één punt moet ik hem gelijk geven: Maria werd níet op 8 september geboren. Net zoals Johannes de Doper niet geboren werd op 24 juni en Jezus niet op 25 december ter wereld is gekomen. We kennen hun historische geboortedatum eenvoudig niet.

Veeleer vieren we een gebeurtenis waarover geen twijfel bestaat: Maria, Johannes, Jezus … werden geboren. De juiste dag en het precieze uur doen niets ter zake; van belang is het feit dat ze ter wereld zijn gekomen.


Afbeelding via Pixabay