Marleen Reynders: ‘Exodusverhaal is Nobelprijsmateriaal’

Egyptologe Marleen Reynders kreeg de smaak van het Exodusverhaal pas goed te pakken toen ze ophield historische bewijzen te zoeken.

Het boek Exodus is het kernverhaal van het Oude Testament, het stichtingsverhaal van het jodendom. Het vertelt hoe het volk Israël in Egypte tot slavernij gedwongen werd maar uiteindelijk door Mozes werd bevrijd en door de woestijn naar het Beloofde Land geleid. Centraal in het verhaal staat de gave van de Tora, het verbond tussen Jahweh en zijn volk, gegrift op twee stenen tafelen.

Wordt de hele godsdienst aan het wankelen gebracht als blijkt dat er helemaal nooit zo’n uittocht plaatsgevonden heeft? Niet alleen vonden archeologen en historici nooit verwijzingen in andere bronnen die het verhaal kunnen bevestigen, Marleen Reynders (KU Leuven) stelde ook vast dat er in de tekst tegenstrijdigheden zitten die de historische geloofwaardigheid alleen maar onderuit kunnen halen. En toch, zo zegt de egyptologe zelf, heeft het verhaal voor haar net aan betekenis en zelfs historische relevantie gewonnen. Hoe kan dat?


Mozes leidt het volk door de Rode Zee