Mateusz Wilinski: misdienaar in hart en nieren

De interviewgast is al zowat tien jaar misdienaar in Dendermonde, en deed daarvoor al ervaring op in de hoofdstad. Hij plaatst zijn taak helemaal in functie van de eucharistieviering: centraal staat God, en tijdens de viering krijgen we de kans om na te denken over ons eigen leven en handelen en over onze relaties met andere mensen.

De liturgische gezangen en het Onze Vader vindt Mateusz bijzonder. Het misdienen helpt hem om meer gefocust te zijn op wat er gebeurt in de liturgie. Dat het aantal misdienaars in Dendermonde de laatste tijd toeneemt, maakt hem blij: het toont de verscheidenheid binnen, en de gastvrijheid van de nieuwe parochie. Hij beschouwt zijn taak als misdienaar dan ook als een dienst aan de gemeenschap; overigens krijgt hij zowel binnen als buiten de kerk positieve reacties wanneer hij vertelt dat hij misdienaar is. Tegelijk is ook een goede begeleiding van de andere misdienaars voor hem belangrijk. Zijn grote droom? Dat de kerk mag blijven groeien als een groep van mensen die bewust bezig zijn met hun geloof.