Meditatie op de liefde

Wim Jansen over de winst van mediteren voor de maatschappij

Anders dan vaak wordt gedacht is mediteren een fysiek gebeuren. En wel in die zin dat het een oefening van de hersenen is. Onze hersenen zijn ernstig geconditioneerd. Ze volgen de paden die door eerdere ervaringen of van nature platgetreden zijn. Ze worden vooral gestuurd door het reptielenbrein, dat de impulsen genereert om te overleven, het ego te behouden, zelfs groot te maken, te heersen, onze genen zo breed mogelijk te verspreiden.

In het verlengde daarvan zijn wij in de greep van de angst. Angst om de positie van ons ego te verliezen. Onze primaire reacties komen vooral voort uit die angst, die zich vermomt als overlevingsdrang, competitie, jaloezie, scoringsdrang…

Meditatie is om te beginnen de bewustwording daarvan. Bewustwording van wat ons ten diepste drijft. Dat alleen al zou de maatschappij ten goede komen. Vervolgens kan men zich bewust worden van het vermogen die voorspelbare hersenbeweging om te vormen. Mediteren is in die zin het re-setten van je hersenen, waardoor er ruimte komt voor nog veel meer verdiepende vermogens van het menselijk brein. Mediteren is een proces dat plaatsvindt in de hersenen. En dat daar ook fysiek aanwijsbaar en zichtbaar is.

Hoe doe je dat? Laat ik vertellen hoe ik zelf te werk ga, zonder te willen claimen dat dit de enige manier is.

Lees verder.