Menselijkheid niet opofferen

Bisschoppen roepen op om mensen zonder papieren niet te vergeten

Naar schatting leven er in België zo’n 150.000 mensen zonder papieren. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning. Hun situatie is verscheiden. Sommigen kwamen aan in ons land zonder de vereiste documenten, vaak al jaren geleden. Anderen hadden dan weer ooit een verblijfsvergunning op zak, maar die werd om één of andere reden ingetrokken. Mensen kunnen nu eenmaal onvoorstelbaar veel pech en tegenslag hebben. Ook de situatie van de kinderen van ouders zonder papieren, die hier werden geboren en hier opgroeien, is uitermate schrijnend.

Mensen zonder papieren genieten amper basisrechten en zijn bijgevolg bijzonder kwetsbaar. Omdat ze niet legaal mogen werken, lopen ze het risico te worden uitgebuit. Ze kunnen niet terugvallen op sociale zekerheid, wonen vaak in ongeschikte panden en kunnen zich niet aansluiten bij een ziekenfonds.

De commissie diaconie van de bisschoppenconferentie van België, onder leiding van de bisschoppen Jean-Pierre Delville (Luik) en Lode Van Hecke (Gent), roept nu op mensen zonder papieren, „dat ene procent van de Belgische bevolking”, niet te vergeten.

Lees verder op Kerknet.be / Kerk & Leven

Lees ook: De Bisschoppelijke Commissie voor Diaconie houdt een warm pleidooi voor de regularisatie van de mensen zonder papieren; met bijhorende video