Met Hemelvaart leidt Jezus ons naar de hemel

Tijdens het Regina Caeli-gebed van voorbije zondag reflecteerde paus Franciscus op de betekenis van de Hemelvaart van de Heer.

De paus legde uit dat de Hemelvaart van Christus een weg voor ons opent. ‘Jezus’ terugkeer naar de Vader verschijnt ons niet als een scheiding, maar eerder als een voorafbeelding van onze uiteindelijke bestemming.’ Als een ‘klimpartner’ naar de top van een berg, begeleidt Hij de Kerk, zijn Lichaam, naar de hemel waarnaar Hij is opgestegen.

‘Ook wij, zijn ledematen, stijgen met vreugde samen met Hem op, wetende dat de stap van één een stap is voor allen en dat niemand moet verdwalen of achtergelaten worden, juist omdat we één lichaam zijn.’

‘Stap voor stap laat Jezus ons de weg zien,’ legde de paus uit, erop wijzend dat het evangelie van die zondag ons vertelt welke stappen we moeten ondernemen om Gods liefde gestalte te geven: ‘Het geven van je leven, het brengen van hoop, het vermijden van kwaad en gemeenheid, het reageren op het kwaad met goedheid, het nabij zijn van hen die lijden.’

‘Hoe meer we dit doen,’ zei de paus, ‘hoe meer we ons laten leiden door zijn Geest. Hoe meer we Jezus’ voorbeeld volgen, hoe meer de lucht om ons heen licht en zuiver zal worden; zoals in de bergen.’

Paus Franciscus nodigde de gelovigen daarom uit om zich af te vragen of ze zijn stappen volgen: ‘Leeft het verlangen naar God in mij, voor zijn oneindige liefde, voor zijn leven dat eeuwig leven is? Of ben ik platgedrukt en gebonden aan voorbijgaande dingen, aan geld, aan succes, aan genoegens? En is mijn verlangen naar de hemel mij aan het isoleren of leidt het me om mijn broeders lief te hebben, om hen als metgezellen te voelen op de reis naar het Paradijs?’

Tot slot vroeg de paus aan de Maagd Maria om ons ‘met vreugde samen naar de glorie van de hemel te leiden’.

Bron: Vatican-news

Hemelvaart van de Heer