Natuurmystiek van Thomas Merton

Thomas Mertonkenner Kick Bras schreef een boek over de natuurmystiek van Merton. Hoe heeft dat zijn eigen kijk op klimaat, duurzaamheid en de natuur veranderd?

In de schriften van de beroemde Amerikaanse trappistenmonnik Thomas Merton (1915-1968) komen wij een natuurmystiek en een ecologische ethiek op het spoor. Die komen niet alleen tot uiting in de boeken die Merton schreef, maar vooral ook in zijn dagboeken die twintig jaar na zijn dood zijn uitgegeven. In lyrische bewoordingen beschrijft de monnik hoe hij de natuur beleeft en wat deze voor zijn contemplatieve leven betekent. 

Lees verder op Ignis-webmagazine

Thomas Merton