Nederig heersen

Kan de Bijbel een gesprekspartner zijn in het debat rond duurzaamheid en ecologisch bewustzijn? Anders dan soms wordt gedacht, bepleit de Bijbel een manier van heersen die niet gericht is op eigenbelang.

Het westerse christendom blinkt van oudsher niet uit in ecologisch bewustzijn. Karen Armstrong benadrukt in haar recente en belangrijke boek “De heilige natuur” dat het moderne westerse christendom in vergelijking met andere religieuze tradities onvoldoende beseft dat de mens onderdeel is van het natuurlijke leven. Christenen zien de mens veelal als heerser over de natuur en de natuur als ondergeschikt aan menselijke behoeften.