“Niemand kan God dienen en zijn naaste doden”

Aartsbisschop Dominique Lebrun van Rouen, waar pastoor Jacques Hamel werd vermoord, vraagt om ondanks alles niet toe te geven aan woede en angst.

Een van de scherpste reacties op de aanslag van gisteren in Parijs kwam van aartsbisschop Dominique Lebrun van Rouen, het Franse aartsbisdom waar op 26 juli 2016 pastoor Jacques Hamel werd vermoord. Niemand kan God liefhebben en tegelijk zijn broeders doden. De aartsbisschop vertelt aan de Franse krant La Croix dat hij zich volop aan het voorbereiden was om de eucharistie op te dragen, toen hij de gruwelijke moordaanslag in de basiliek van Nice vernam. Mijn hart was verscheurd en ik was geschokt. Ik heb de kerkgangers bij het begin van de eucharistie gevraagd om voor de slachtoffers te bidden.

Toch is aartsbisschop Lebrun ervan overtuigd dat wij niet anders kunnen dan de strijd voort te zetten tegen de terreur, waarvan ook Jacques Hamel slachtoffer werd. Tijdens de ontmoeting met zijn familie heb ik ervaren dat de wonde blijft leven, maar er heerst ook vrede, gerechtigheid en vergevingsgezindheid aan de horizon. Ik ben boos op diegenen die doden in naam van God. Een God die zoiets vraagt, bestaat niet.

Mgr. Lebrun voegt eraan toe dat de passage uit de zaligsprekingen Zalig die vervolgd en gedood worden in mijn naam door deze aanslag komende zondag een speciale betekenis zal krijgen. Ik besef dat ook Franse katholieken na deze aanslag niet gespaard blijven van woede. Maar wij mogen ons niet door die gevoelens van woede en angst laten beheersen. God is liefde. Laten wij na deze aanslag het verlangen om met onze naasten in broederschap te leven versterken.

Bron: La Croix / Kerknet.be

Aartsbisschop Lebrun sprak woensdag de preek uit. © Bisdom Rouen