Nieuwsbrief 1 september 2015

Geliefde mensen,

in augustus 2003, stuurde ik via e-mail dagelijks een Bijbelcitaat naar enkele vrienden, zo’n 6-tal. Deze vrienden spoorden me aan dit verder te zetten. Voor hen was het een manier om dagelijks een stukje Bijbel te lezen; iets waar ze anders zo moeilijk toe kwamen. Dus ik deed verder.
En van het ene kwam het andere, mensen vertelden dit aan elkaar verder, de mailinglist groeide. Er kwam een website met de lezingen van de dag, een korte overweging, een gebedje, een leestip van de dag. Vanwege de groei moest ik een beroep doen op een externe server om de mailing en het behoud van de website mogelijk te houden.
In de lente van dit jaar schakelde ik dan over op een meer hedendaagser systeem om de mailing en het maken van de site vlotter te laten verlopen. Mede door jullie financiële bijdragen kan de mailing en het behoud van de site tot op heden zelfbedruipend zijn. Een (vrijblijvende !) donatie blijft echter steeds welkom.

We zijn nu twaalf jaar verder sinds het begin van het Dagelijks Bijbelcitaat. En ik zou daarvoor mijn dankbaarheid willen uiten. Dankbaarheid naar jullie toe, én naar God toe.
Naar U God, omdat Gij de mogelijk biedt om op deze wijze uw Woord de wereld in te zenden. Mogen velen van uw genade drinken tot groei van henzelf, onze samenleving, en de Kerk.
Maar ook jullie allen wil ik bijzonder danken. De mailinglist is immers een stimulans voor mij om dagelijks de site voor te bereiden. Weet dat ik dit elke dag van harte doe. Ik ervaar het voorbereiden van de site als gebed, als geestelijke ontspanning, als zinvol bezig-zijn.
Maar ook wil ik bij deze heel bijzonder vrouwlief dankbaar zijn. Want zij verdraagt toch maar dat ik dagelijks zo’n anderhalf uur tijd besteed aan het voorbereiden van de site. Dank je wel m’n lieve schat. En vergeef me dat ik die tijd niet aan jou en de kinderen kan geven.

Lieve mensen, het is 1 september, voor velen het begin van een nieuw werkjaar. Moge dit nieuwe werkjaar door God gezegend zijn. Moge het een jaar worden met veel arbeidsvreugde, een jaar ook waarin we de goedheid van God hebben moge tonen aan elkaar.

Heel graag wens ik jullie Gods Vrede toe en alle Goeds,

kris