Nieuwsbrief – 31 jan 2024

Geliefde mensen

Met regelmaat hou ik met onze zusters (verbonden aan het WZC waar ik werk) een contemplatieve dialoog. Vanuit een Schrifttekst zijn we een uur samen voor gebed. De tekst wordt gelezen. We nemen de nodige tijd om deze in stilte welkom te heten. En we gaan in dialoog met elkaar. In dit alles trachten we de geest van het gebed te bewaren, en wel zo dat de Heilige Geest moge werkzaam zijn, zowel in de stilte van het samenzijn alsook in de woorden die we naar elkaar toe uitspreken. Het zijn altijd zeer mooie en intense momenten, waarvoor ik de zusters bijzonder dankbaar ben.

Om het gesprek een beetje op gang te brengen reik ik sinds een paar maanden enkele vragen aan. Vragen om mee op weg te gaan … zowel in het gesprek alsook daarna in het dagelijks leven. Deze vragen worden door de zusters als goed en zinvol ervaren.

Dit heeft me op het idee gebracht om dergelijke ‘vragen’ toe te voegen aan het dagelijkse ‘Van Woord naar leven’. Vragen om even bij stil te staan; biddend of louter in je hoofd. Of om mee te nemen doorheen de dag.
Vanaf morgen, 1 februari, kan je ze vinden in de rubriek ‘Van Woord naar leven’.

Ik krijg ook met regelmaat de vraag hoe het met Ricky is gesteld. Wel, ze stelt het – gezien de omstandigheden – vrij goed. Haar herstel verloopt zelfs vlotter dan de dokters gedacht hadden. Momenteel zit ze nog in een revalidatiecentrum. Hoelang ze daar zal verblijven hangt af van het verloop van haar herstel.
Laat ons hopen en bidden dat ze snel weer naar huis kan en dat ze mogelijk – indien ze dit zelf wenst – weer te draad kan opnemen wat betreft haar bijdragen aan ‘Van Woord naar leven’ op dinsdag en zaterdag.

Mede in haar naam, wens ik jullie allen Gods Vrede toe en alle Goeds

kris