Nieuwsbrief bij het begin van de advent 2015

zaterdag, 28 november 2015

Geliefde mensen,

het is zaterdagavond, bijna 23 uur. Van gisteren al breek ik mijn hoofd wat ik ga schrijven naar aanleiding van de komende advent. Ik geraak er maar niet uit. Soms komen woorden en gedachten vanzelf, maar soms moet je er achter graven, moet je je ziel geweld aandoen om iets zinvols eruit te persen. Lastig is dat.
Een mens denkt altijd grote woorden te moeten gebruiken, goed onderbouwde theologische verantwoorde redeneringen te moeten opbouwen, of goed klinkende zinnen te moeten maken waarvan je hoopt dat het een mens raakt. En wanneer je op die manier aan een tekst begint loop je al snel vast, omdat je je de tekst toe-eigent. Ik bezondig me daar dikwijls aan. Ook nu weer. Kon ik m’n ego maar eens wat meer los laten en de Geest z’n werk laten doen. Oh, ik ben daar zo slecht in.

Sta me toe me te beperken tot een wens voor ieder van jullie voor deze adventsperiode.

Moge deze tijd een tijd worden waarin je werkelijk verliefd mag worden op God; een verliefdheid die je in een zuivere en volwassen liefde mag brengen jegens Hem. Een verliefdheid die je hemelse vlinders doet krijgen in je ziel, een verliefdheid die de ramen van je hart wijd open zet, een verliefdheid die je nieuwe energie geeft, een verliefdheid die bij momenten je ogen doen fonkelen wanneer je aan je Geliefde denkt, een verliefdheid die je aanzet weer te durven dromen van een nieuwe toekomst, een verliefdheid die je de kracht geeft daadwerkelijk aan deze nieuwe toekomst te werken.

Moge het een verliefdheid zijn die ons hele zijn richt naar God, onze Geliefde: biddend, verlangend, vol overgave aan zijn komen met Kerst in dat broze Kind dat de Koning van de Vrede bij uitstek zal worden. Moge het een verliefdheid zijn dat ons met hart en ziel biddend doet zeggen: ‘Neem ons mee naar uw tafel Heer, om met U de maaltijd van de liefde te vieren, om vanuit deze ontmoeting met U de wereld in te trekken, van U zingend, uw barmhartigheid brengend, uw liefde schenkend, broederschap scheppend, uw vrede dragend en uitdragend. Ja, Heer, verenigd met U.’

Kom, laat ons wandelen in het licht van onze Geliefde, ja, als verliefde zielen.

Een mooie en gezegende adventstijd voor ieder van u.

Alle Goeds,

kris

advent-960x250