Nieuwsbrief september 2016

Geliefde mensen,

voor velen van ons begint vandaag, na een periode van rust en wat kalmer aan doen, een nieuw werkjaar; een tijd van drukke agenda, het weer opnemen (thuis en beroepshalve) van verantwoordelijkheden, de school en al wat dat met zich meebrengt, geloop van hier naar daar,… Voor velen van ons is dat ‘het leven zoals het is’.

Op zich is dat niet erg. De kunst bestaat erin de innerlijke rust en vrede te bewaren. Een christen vindt deze vrede in Christus. Hij weet zich bewoond door de Heer, en vanuit deze inwoning, deze innerlijke vrede, zal hij bidden en zingen, de afwas doen, aardappelen schillen, de kamer vegen, boeken kaften met de kinderen (grrrrr…), praten met de buren, uit werken gaan, …
Ook hoogbejaarden of zwaar zieke mensen kunnen in deze vrede blijven, door vanuit hun zetel of bed de mensheid diep te beminnen door haar voortdurend biddend bij de Heer te brengen. Deze voor de wereld niet zichbare vorm van liefhebben is van wezensbelang voor onze samenleving.

Bij het begin van dit nieuwe werkjaar wens ik heel graag ieder van u deze vrede toe; de vrede van de Heer. Moge Gods vrede het hart zijn van al je doen en laten. Moge je drager en uitdrager zijn van zijn vrede doorheen je gebed en liefdevol leven.

Diep verbonden,

alle Goeds,

kris