Nieuwsbrief veertigdagentijd 2016

woensdag, 10 februari 2016

Geliefde mensen,

vorige zondag hoorden we Jezus de leerlingen uitnodigen het diepe water op te zoeken om te gaan vissen nadat zij een hele nacht gevist hadden zonder iets te vangen. We kennen het verhaal: op het woord van de Heer varen ze naar die diepere wateren en haalden daar overvolle netten vis op.

Het is een mooie gedachte om met die uitnodiging de veertigdagentijd in te gaan: op het woord van de Heer onze oppervlakkige wateren achterlaten, de diepte van het leven durven ingaan, loskomend van onze ik-gerichtheid, ons schenkend aan de Heer, groeiend in de liefde.

Werp je maar in de zee van Gods barmhartigheid. Hij zal je wit wassen, je opnemen in zichzelf, je vrede geven en kracht, enthousiasme in het liefhebben.

Moge dit laatste dé vrucht zijn van de veertigdagentijd voor ieder van ons: mensen die steeds dieper en intenser Gods liefde belichamen, in de eenvoud en de vreugde van het evangelie. Mogen we mensen worden die de feestelijke kunst verstaan ieder ander mens te beminnen in en met de liefde waarmee God ieder van ons bemint.

Ja, moge de komende veertigdagentijd ons tot warme barmhartige mensen maken die niemand ontzien, die ieder alle Goeds toewensen en daar ook naar leven.

Moge de heilige Geest hierbij ons leidsman zijn.

Zoals jullie weten is er op de site zo’n goede twee weken geleden een gebedshoek geopend, een virtuele gebedsruimte waar je gebedsintenties kan plaatsen. Wat jullie niet kunnen zien – ik wel 🙂 –  is dat deze gebedshoek veel meer bezoekers krijgen die niets schrijven dan bezoekers die een intentie plaatsen. Wat op zich helemaal niet erg is. Van harte hoop ik dat de bezoekers van de gebedshoek de intenties meenemen in hun gebed. Ik persoonlijk engageer me ertoe iedere avond de intenties te lezen en ze tijdens mijn avondgebed neer te leggen in de schoot van de Heer. Ik weet dat er nog mensen zijn die dit doen. En ik zou zeggen: laten we dit met velen doen. Het gebed is zo’n diepe vorm van God en elkaar liefhebben. Het maakt ons niet alleen tot een hechte en warme gemeenschap, maar we stellen op die wijze ook Christus aanwezig in onze samenleving. Wat alleen maar goed is.

Lieve mensen,
mag ik u allen een genadevolle en diepgaande veertigdagentijd toewensen.

Met een warme genegenheid voor u allen,

alle Goeds,

kris

LightingaCandle_619742785