Oecumenische oproep tot ecologische bekering

De belangrijkste christelijke leiders lanceren een oproep in het vooruitzicht van de klimaattop.

Paus Franciscus, de oecumenische patriarch van Constantinopel Bartholomeüs en het hoofd van de anglicaanse Kerk Justin Welby publiceren naar aanleiding van de klimaattop COP26 in Glasgow, een gemeenschappelijke oproep. In de brief dringen zij aan op een ecologische bekering en benadrukken zij dat eenieder een belangrijke bijdrage kan leveren tot de bescherming van het milieu en de strijd tegen de klimaatverandering. Wij doen samen een beroep op de harten en geesten van alle christenen, alle gelovigen en alle mensen van goede wil.

De uitzonderlijke gezamenlijke demarche is ingegeven door de hoogdringendheid van maatregelen tegen de klimaat- en milieucrisis. De klimaattop COP26 van november moet ons allen uitnodigen tot gebed en reflectie. Ongeacht ons geloof of wereldbeeld is het nu belangrijk om te luisteren naar de roep van de aarde en de arme mensen, om ons eigen gedrag te onderzoeken en om zinvolle offers te brengen.

De brief bevat felle kritiek op de heersende levensstijl en het economische systeem, die allebei worden gekenmerkt door egoïsme en verspilling. Daarbij primeert ons eigenbelang, ten koste van de komende generatie. Grootste slachtoffer daarvan zijn de armsten op aarde en degenen die het minst verantwoordelijk zijn voor deze crisis. In het belang van onze jongeren moeten wij anders gaan eten, reizen, consumeren, investeren en leven, in plaats van ons toe te spitsen op eigenbelang en winst. De tijd is aangebroken om het roer om te gooien. De huidige crisis, die zich manifesteert op het gebied van gezondheid, milieu, voeding, economie en op maatschappelijk vlak, geeft de mensheid de kans een meer rechtvaardige en duurzame weg in te slaan.

Lees de gemeenschappelijke verklaring (in het Engels) van paus Franciscus, patriarch Bartholomeüs en aartsbisschop Justin Welby

° Bron: Vaticannews / Kerknet.be

Justin Welby bij paus Franciscus (foto: Vatican-media)