Oekraïnecrisis: bisschoppen roepen op tot maximale solidariteit

De bisschoppen zijn diep getroffen door wat de Oekraïense bevolking meemaakt en roepen de christenen van ons land op om maximaal solidair te zijn.

Solidair zijn kan eerst en vooral via Caritas International België, een ngo die gemandateerd is door de bisschoppen. Caritas staat voor professionele hulp en een financieel zekere structuur. De hulporganisatie is ook lid van het 12-12 Consortium.

Steun Caritas

Medewerkers en vrijwilligers van Caritas Oekraïne verstrekken voedsel en medische hulp, organiseren psychologische bijstand en zetten tijdelijke opvangplaatsen op waar slachtoffers bescherming kunnen krijgen.

Steunen kan op het nummer BE88 0000 0000 4141 onder vermelding van 4150 Oekraïne. Stortingen vanaf 45 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Meer info op de website.

Eerste opvang van vluchtelingen

De bisschoppen roepen ook op aan te sluiten bij overheidsinitiatieven die de eerste opvang van vluchtelingen organiseren. De federale autoriteiten hebben daarvoor een website gelanceerd. Die centraliseert alle nuttige informatie: over de situatie in Oekraïne, de gevolgen ervan voor ons land en hoe vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Er is ook een infonummer: 02 488 88 88.

Al wie daarvoor de mogelijkheden heeft, wordt uitgenodigd om als gastgezin op te treden, vooral voor moeders met kinderen en voor ouderen. Religieuze gemeenschappen en parochies worden opgeroepen hetzelfde te doen. Zij kunnen ook zorgen voor ontmoetingsplaatsen, voor maaltijden of het helpen bij het verstrekken ervan.

Gebed

De bisschoppen nodigen ook uit tot intens gebed voor de vrede. Op zondag 13 maart 2022 om 17 uur heeft in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel een drietalige vredesmis plaats waarin kardinaal Jozef De Kesel voorgaat, samen met aartsbisschop Franco Coppola, de apostolisch nuntius in ons land, en mgr. Hlib Lonchyna, de apostolische administrator van het eparchaat van Vladimir de Grote voor de Oekraïners van de Byzantijnse ritus in Frankrijk. Oekraïense koren zorgen voor muzikale ondersteuning.

De bisschoppen van ons land danken iedereen die zich daadwerkelijk inzet in deze nieuwe grote humanitaire crisis.

IPID – Brussel, vrijdag 11 maart 2022

Ook het Overleg van Christelijke Kerken in België (OCKB) kwam met een verklaring

Al bijna twee weken volgen wij de tragische gebeurtenissen in Oekraïne met diepe droefheid. Europa, dat door de oorlogshel is gegaan, wordt opnieuw met een verschrikkelijke bedreiging geconfronteerd. Wij, Europeanen, zijn ons bewust dat als het ooit is gebeurd, het steeds opnieuw kan gebeuren. Het kan overal ter wereld gebeuren. Helaas is, ondanks jaren van inspanningen, de oorlog opnieuw uitgebroken. Het is onze morele plicht om luid en daadkrachtig te verklaren: oorlog is altijd een kwaad!

De kerken die betrokken zijn bij het Overleg van Christelijke Kerken in België, gastland van de Europese Unie, veroordelen ten strengste de misdadige aanval van de president en het leger van de Russische Federatie tegen het soevereine Oekraïne. Wij zijn solidair met onze Oekraïense broeders en zusters en bidden dat alle vijandigheden zo snel mogelijk stoppen. Marian Turski, een van de laatste overlevenden van het kamp in Auschwitz heeft gezegd: Zowel gelovigen als ongelovigen respecteren de Tien Geboden als regels van de beschaving. Laat ons trouw blijven aan de Geboden. Er bestaat een elfde gebod: Gij zult niet onverschillig zijn.

In zijn leer heeft Christus duidelijk aangegeven dat zij die vrede stichten, kinderen Gods zullen worden genoemd. Broedermoord is niet enkel een immense tragedie, maar ook een grove schending van Gods gebod. Wij roepen de Russische Federatie op om de vijandelijkheden te stoppen. Wij roepen de Russische burgers op om niet onverschillig te blijven.

Lieve zusters en broeders in Oekraïne, uw liefde voor God en uw heroïsche liefde voor het vaderland verdienen een diep respect. Wij zijn onder de indruk van uw moed, uw dapperheid en uw heldhaftigheid. U bent niet alleen. Het kwaad zal nooit overwinnen!

Wij roepen al de gelovigen van de kerken betrokken bij het Overleg van Christelijke Kerken in België op om intensiever voor vrede te bidden. Wij sporen u aan om in het bijzonder aandacht te besteden aan de noden van onze broeders en zusters. Wij vragen u om actief aan liefdadigheidsacties deel te nemen, vooral tijdens deze vastentijd. Heer, onze God, bewaar de goeden in uw goedheid, en de slechten, maak hen goed door uw genegenheid.

Namens de anglicaanse Kerk in België, kanunnik Jack McDonald
Namens de katholieke Kerk, mgr. Johan Bonny
Namens de orthodoxe Kerk in België, metropoliet Athenagoras van België
Namens de Verenigde Protestantse Kerk in België, ds. Steven H. Fuite
Namens de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken, dr. Geert W. Lorein