Ook ons land sluit aan bij toewijding Rusland en Oekraïne aan Maria

Morgen, op vrijdag 25 maart, wijdt paus Franciscus Rusland en Oekraïne toe aan Maria en gaat kardinaal De Kesel voor in een mis in de basiliek van Koekelberg.

Op vrijdag, 25 maart 2022, zal paus Franciscus tijdens een boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekte Hart van Maria.

Overal ter wereld zal hiervoor gebeden worden. In ons land gaat kardinaal Jozef De Kesel voor in een eucharistieviering in de Heilig Hartbasiliek van Koekelberg. Tijdens deze viering voor vrede in Oekraïne, die begint om 19 uur, zal ook worden herdacht dat in de basiliek sinds 10 jaar onafgebroken Christus in het Heilig Sacrament wordt aanbeden.

Met de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekte Hart van Maria willigt paus Franciscus de wens in van de Oekraïense katholieke bisschoppen, die hem onlangs erom hadden gevraagd. De toewijding is een bijzondere manier om Maria’s bescherming en voorspraak te vragen.

Op dezelfde dag zal de pauselijke aalmoezenier, kardinaal Konrad Krajewski, de toewijding ook verrichten in het Portugese bedevaartsoord Fátima. Maria verscheen er in 1917 en in haar boodschappen aan drie herderskinderen worden Rusland, de toewijding en oorlog en vrede expliciet genoemd.

Kardinaal De Kesel ging eerder, op zondag 13 maart, voor in een druk bijgewoonde eucharistieviering voor de vrede in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel.

In alle katholieke kerken en gebedsplaatsen van ons land wordt voor vrede in de regio gebeden sinds de spanningen tussen Rusland en Oekraïne hoog opliepen en vervolgens de oorlog uitbrak.

Vele individuele christenen, parochies en katholieke instellingen en organisaties zetten zich ook in voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen of zamelen hulpgoederen in voor de Oekraïense bevolking die in het zwaar gehavende land blijft of naar de buurlanden is gevlucht. In het bijzonder Caritas International België, een ngo gemandateerd door de bisschoppen, zorgt voor grote materiële en financiële hulp als lid van het 12-12 Consortium.

De bisschoppen van ons land riepen eerder op te bidden voor vrede, Caritas International België te steunen en al wie daarvoor de mogelijkheden heeft als gastgezin op te treden. Deze oproep krijgt binnen de katholieke geloofsgemeenschappen ruim weerklank.

De bisschoppen van België
IPID – Brussel, dinsdag 22 maart 2022