Op de drempel van een veranderende Kerk: ‘wees nabij’

De bisschoppen van België blikken terug op een geslaagd ad-liminabezoek aan Rome.

Bedevaarten zijn deugddoende ervaringen. Dat geldt voor elke gelovige, dus ook voor bisschoppen. Het was aan hun gezichten af te lezen, op de laatste dag van hun ad-liminabezoek in Rome. Voluit ad limina apostolorum, letterlijk ‘op de drempel van de apostelen’. Een pelgrimstocht naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus om preciezer te zijn.

Ongeveer om de tien jaar worden de bisschoppen van elk land in het Vaticaan verwacht voor zo’n bezoek. Van 21 tot en met 25 november trokken alle bisschoppen van ons land naar Rome. Ooit was dat een spannend moment, waren er misschien zelfs knikkende knieën, maar die tijd is voorbij, zo blijkt.


Kardinaal De Kesel blikt terug op het ad-liminabezoek van de Belgische bisschoppen © Luk Vanmaercke