Over leegte die volheid wordt

Vandaag, op 11 juli vieren, we de heilige Benedictus van Nurcia (480-547), algemeen beschouwd als de ‘vader van het monnikkenleven’. Naar aanleiding van deze feestdag duiken we in het archief van Kruispunt, waar Erik Galle de Australische cisterciënzermonnik Michaël Casey interviewde toen hij op bezoek was in de Sint-Andriesabdij te Zevenkerken.

Pater Michaël Casey is niet alleen een groot kenner van de Regel van Benedictus, maar weet deze ook op een krachtige manier te vertalen naar deze tijd. Gebed is volgens hem even natuurlijk als onze ademhaling. Zich bewust worden van deze wonderlijke realiteit, daar komt het volgens hem op aan.

Het interview dateert uit 2007, maar het heeft niets van zijn kracht verloren, integendeel.
Het hele gesprek duurt zo’n 28 minuten.