Paulus en de emancipatie van de vrouw

Paulus heeft geen al te beste faam bij feministen. Zij horen niet graag voorlezen uit zijn brief aan de Efeziërs: “Vrouwen, schikt u naar uw man als naar de Heer, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk…” (Ef. 5, 22-23).