Paus: ‘Belang misbruikslachtoffers is groter dan reputatie Kerk’

Paus Franciscus heeft de deelnemers aan een congres over kinderbescherming in Warschau toegesproken in een videoboodschap.

Zondag begon in de Poolse hoofdstad Warschau een vierdaags kerkelijk congres over kinderbescherming, georganiseerd door de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen en de Bisschoppenconferenties van Centraal- en Oost-Europa. Paus Franciscus zegt in een videoboodschap aan de deelnemers van het evenement dat bisschoppen en andere kerkbestuurders zich bij de aanpak van misbruikschandalen niet mogen laten beïnvloeden door zorgen over de reputatie van de katholieke Kerk, maar altijd het welzijn van misbruikslachtoffers centraal moeten stellen.

Alleen door de realiteit van deze vreselijke gebeurtenissen onder ogen te zien en nederig om vergeving te vragen aan de slachtoffers en hun nabestaanden, kan de Kerk een manier vinden om opnieuw een betrouwbare plaats van toevlucht en veiligheid te zijn voor hen die in nood verkeren. Paus Franciscus 

Schitterende genade

De erkenning van onze fouten en onze tekortkomingen kan ons zeker kwetsbaar en fragiel doen voelen. Maar het kan ook een moment van schitterende genade zijn, een moment van zelfontlediging, dat nieuwe horizonten van liefde en wederkerige dienstbaarheid opent. Als we onze fouten erkennen, hebben we niets te vrezen, want het zal de Heer zelf zijn die ons tot dat punt heeft geleid, vervolgde paus Franciscus. Met kwaadwilligheid jegens niemand en naastenliefde jegens allen, roep ik u op nederige werktuigen van de Heer te zijn, ten dienste van de slachtoffers van misbruik, hen beschouwend als metgezellen en hoofdrolspelers van een gemeenschappelijke toekomst, van elkaar lerend en steeds trouwer en veerkrachtiger, opdat wij samen de uitdagingen van de toekomst aankunnen. Moge de Heer u zegenen, moge Onze-Lieve-Vrouw u beschermen, en vergeet alstublieft niet voor mij te bidden. Dank u!, besloot de paus zijn boodschap.

Midden- en Oost-Europa

Het internationale congres in Warschau is bedoeld om de uitwisseling van ervaringen en het initiëren van gezamenlijke acties mogelijk te maken, maar ook nauwere samenwerking van kerken in Midden- en Oost-Europa op het gebied van de preventie van seksueel misbruik van minderjarigen. Onder de bijna tachtig ingeschreven deelnemers zijn leden van de pauselijke commissie, bisschoppen, hogere oversten van religieuze ordes en congregaties, en leken die in de respectieve landen actief zijn op het gebied van de bescherming van minderjarigen. Zij vertegenwoordigen de rooms-katholieke en Grieks-katholieke Kerk van Polen, Albanië, Kroatië, Slovenië, Hongarije, Roemenië, Moldavië, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Oekraïne, Rusland, Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Servië, Montenegro, Noord-Macedonië en Kosovo.

Bron: kro-ncrv.nl / Kerknet.be