Paus feliciteert Broederlijk Delen en alle vrijwilligers

Broederlijk Delen viert zijn 60ste verjaardag, aanleiding voor paus Franciscus om de organisatie en haar vrijwilligers hartelijk geluk te wensen.

In 1961 namen de bisschoppen van België het initiatief voor een campagne van ‘vasten en delen’. Zij nodigden de katholieken uit om hun inkomen te delen met het pas onafhankelijk geworden Congo. Met dit doel stichtten zij uw organisatie en noemden haar ‘Broederlijk Delen’. Al zestig jaar organiseert en animeert in de veertigdagentijd de Broederlijk Delen-campagne. U heeft uw actieterrein uitgebreid tot landen over heel de wereld. In 1971 lanceerden de bisschoppen de actie Welzijnszorg als campagne in de advent ter ondersteuning van organisaties die strijden tegen de armoede in België zelf. Uw beide organisaties hebben als prioritair actieveld de steun aan de sociale inzet van partners zowel in het zuidelijk halfrond als in België zelf.

Ik feliciteer uw beide organisaties voor de trouw waarmee ze hun zending vervullen. Uit de grond van mijn hart dank ik al wie zich ervoor inzet als vrijwilligers, als professionelen of als weldoeners. Paus Franciscus

De uitdagingen die op u afkomen zijn toegenomen door de coronacrisis die de hele wereld treft, maar veel erger nog de armsten en al wie aan hun lot wordt overgelaten. Het is daarom meer dan ooit belangrijk uw actie voort te zetten en verder uit te bouwen. Daartoe moedig ik van harte de werkgroepen van Broederlijk Delen en Welzijnszorg aan, maar ook de talrijke vrijwilligers die uw acties in de parochies en in de civiele samenleving ondersteunen. Ik moedig ook uw partners aan die dag na dag strijden tegen de onaanvaardbare armoede, en tevens ook de weldoeners die u met hun financiële bijdrage ondersteunen. Wij hebben allemaal hetzelfde objectief: bouwen aan een meer rechtvaardige en broederlijke wereld.

Ik schenk u van harte mijn apostolische zegen, samen met mijn aanmoedigingen om uw engagement op de weg naar sociale vriendschap en broederlijkheid onverdroten voort te zetten, met de genade van Christus, de barmhartige Samaritaan bij uitstek. En vergeet niet voor mij en voor de Kerk in heel de wereld te bidden.

Vanuit het Vaticaan, 11 januari 2021

Bron: Kerknet.be

Website Broederlijk Delen