Paus Franciscus: ‘Leg uw wapens neer!’

Tijdens zijn angelustoespraak gisteren zondag smeekte paus Franciscus dat de wapens zouden zwijgen.

“De afgelopen dagen zijn we opgeschrikt door iets tragisch: oorlog. Keer op keer hebben we gebeden dat deze weg niet zou worden genomen. En we houden niet op met bidden, we smeken God zelfs nog intenser. Daarom nodig ik iedereen opnieuw uit om 2 maart, Aswoensdag, uit te roepen tot een dag van gebed en vasten voor de vrede in Oekraïne. Een dag om dicht bij het lijden van het Oekraïense volk te zijn, om te voelen dat wij allen broeders en zusters zijn en om God te smeken de oorlog te beëindigen.”

“Zij die oorlog voeren, vergeten de menselijkheid. Zij gaan niet uit van het volk, zij kijken niet naar het concrete leven van het volk, maar stellen partijbelangen en macht boven alles. Zij vertrouwen op de duivelse en perverse logica van de wapens, die het verst afstaat van Gods wil. En zij distantieert zich van de gewone mensen, die vrede willen en die in elk conflict de echte slachtoffers zijn, die de dwaasheden van de oorlog op hun eigen huid moeten betalen. Ik denk aan de ouderen, aan hen die op dit ogenblik een toevluchtsoord zoeken, aan moeders die met hun kinderen op de vlucht zijn … Dat zijn broeders en zusters voor wie dringend humanitaire corridors moeten worden geopend en die moeten worden opgevangen.”

“Met een hart dat gebroken is door wat er in Oekraïne gebeurt – en laten we de oorlogen in andere delen van de wereld niet vergeten, zoals in Jemen, Syrië, Ethiopië … – herhaal ik: leg uw wapens neer! God is met de vredestichters, niet met hen die geweld gebruiken. Omdat zij die de vrede liefhebben, zoals de Italiaanse grondwet bepaalt, ‘oorlog verwerpen als instrument van agressie tegen de vrijheid van andere volkeren en als middel om internationale geschillen te beslechten’.

Ontleend aan Kerknet.be