Paus Franciscus pleit voor herontdekking van ‘eerherstel aan het Heilig Hart’

Tijdens een bijeenkomst in Rome (1-5 mei) ter ere van de jubileumvieringen van de verschijningen van Jezus aan de heilige Margaretha Maria Alacoque in Paray-le-Monial, roept paus Franciscus op tot een herontdekking van de christelijke praktijk van ‘eerherstel aan het Heilig Hart’.

De heilige Margaretha Maria staat bekend om het introduceren van deze devotie in de late 17e eeuw, die later formeel werd erkend en goedgekeurd door paus Clemens XIII.

Met als thema “Het onherstelbare herstellen”, bespraken de ongeveer 150 deelnemers de relevantie van de praktijk van eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus, vooral in de huidige context van de Katholieke Kerk, gekenmerkt door de misbruikschandalen die het geloof van veel gelovigen hebben geschokt en een diepe behoefte aan eerherstel hebben gecreëerd.

In zijn toespraak herinnerde paus Franciscus eraan dat het concept van eerherstel vaak voorkomt in de Bijbel, maar in het Nieuwe Testament neemt het de vorm aan van een spiritueel proces binnen het kader van de verlossing tot stand gebracht door Christus en zijn offer aan het kruis.

“Het nieuwe hier – zei hij – is dat het de barmhartigheid van de Heer jegens de zondaar openbaart. Eerherstel draagt dus bij aan de verzoening tussen mensen onderling, maar ook aan de verzoening met God, omdat het kwaad dat tegenover de naaste wordt begaan ook een overtreding tegen God is.”

Paus Franciscus merkte verder op dat elke wond kan worden genezen, zelfs als deze diep is: “Volledig eerherstel lijkt soms onmogelijk, wanneer bezittingen of geliefden permanent verloren zijn gegaan of wanneer bepaalde situaties onomkeerbaar zijn geworden. Maar de intentie om goed te maken en dit ook daadwerkelijk te doen, is essentieel voor het verzoeningsproces en de terugkeer van vrede in het hart.”

Elke vorm van eerherstel begint met de erkenning van zijn eigen zonde. Om echt christelijk te zijn en “niet alleen een eenvoudige daad van commutatieve rechtvaardigheid”, moet eerherstel “twee veeleisende houdingen veronderstellen: zichzelf schuldig erkennen én om vergeving vragen”, merkte hij op. Inderdaad, “elke vorm van eerherstel, menselijk of geestelijk, begint met de erkenning van zijn eigen zonde.”

“Het is vanuit deze eerlijke erkenning van de schade toegebracht aan de broeder, en vanuit het diepe en oprechte gevoel dat de liefde is gekwetst, dat het verlangen om goed te maken ontstaat.”

Vergeving vragen daarentegen “heropent de dialoog en toont het verlangen om de band in broederlijke liefde te herstellen”, terwijl eerherstel, of zelfs alleen maar het verlangen om eerherstel te bewerkstelligen, de authenticiteit van het verzoek om vergeving garandeert. Op deze manier kan, zelfs als het onherstelbare niet volledig kan worden hersteld, de liefde altijd opnieuw geboren worden, waardoor de wond draaglijk wordt.”

Ter afronding sprak paus Franciscus de wens uit dat de conferentie “de betekenis van de praktijk van eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus vernieuwt en verdiept, geïntroduceerd door Sint-Margaretha Maria Alacoque en die vandaag de dag enigszins vergeten is of ten onrechte als verouderd wordt beschouwd.”

Bron: Vatican-news