Paus Franciscus: We hebben de uitdaging van het geloof nodig

Wat de wereld nu nodig heeft is “de uitdaging van geloof,” zei paus Franciscus tijdens zijn preek op zondag 8 juli, waarbij hij voorging in de Italiaanse stad Triëst ter afsluiting van de 50e Italiaanse Katholieke Sociale Week.

Vanuit het evangelie van gisteren begon paus Franciscus zijn overweging met op te merken dat Jezus zelf werd afgewezen door zijn eigen landgenoten, juist vanwege zijn menselijkheid. Ze zagen alleen zijn gewone leven als ‘de zoon van Jozef de timmerman’ en konden de bron van zijn wijsheid en zijn wonderen niet begrijpen.

“Een sterke en machtige God is begrijpelijk en aantrekkelijk,” zei de paus. “Maar een God die zwak is, zelfs tot het punt van sterven aan het kruis; een God die ons uitdaagt om voor anderen te leven, zoals Jezus deed, is ‘een ongemakkelijke God’ die ons verontrust en ons uitdaagt.”

De uitdaging van het geloof

“Toch is het precies deze ‘uitdaging van geloof’ die vandaag de dag nodig is”, zei paus Franciscus. “Het is de uitdaging die ons niet onverschillig laat staat tegenover de problemen van deze wereld. Het is een uitdaging die geworteld is in de Menswording, een geloof dat de geschiedenis binnentreedt, het leven van mensen raakt en een bron van hoop en een zaad voor een nieuwe wereld wordt.”

Paus Franciscus benadrukte dat God juist te vinden is “in de donkere hoeken van ons leven en van onze steden,” en onder “de minsten, de vergeten mensen, de verworpenen.”

“Veel te vaak,” zei hij, “zijn we geschokt door kleinigheden, terwijl we in plaats daarvan verontwaardigd zouden moeten zijn bij het zien van wijdverspreid kwaad, van levens die vernederd worden, en geschokt door het lot van migranten en gevangenen.”

Geschokt door de kwalen van deze wereld

“Net als Jezus – die, ondanks dat Hij werd afgewezen en zelfs berecht en geëxecuteerd werd, trouw bleef aan Zijn missie – zijn wij, christenen, ook geroepen om profeten en getuigen te zijn van het Koninkrijk van God, waar we ons ook bevinden.”

“Laten we ons niet ergeren aan Jezus, maar laten we juist verontwaardigd zijn over alle situaties waar het leven wordt gedegradeerd, verwond en gedood.”

“Laten we de profetie van het Evangelie in ons vlees dragen, door onze keuzes zelfs vóór onze woorden.”

Paus Franciscus sloot zijn preek af met een oproep aan iedereen om samen te werken, in het besef dat we allemaal geliefd zijn door God de Vader, om als broeders en zusters van iedereen te leven.

Bron: Vatican.news