Paus Franciscus: ‘Wees een huis van barmhartigheid voor elkaar’

In zijn Algemene Audiëntie van 6 september 2023 blikte de paus terug op zijn reis naar Mongolië

Geliefde broeders en zusters, goedendag !

Maandag ben ik teruggekeerd uit Mongolië. Ik wil dankbaarheid uitspreken aan allen die mijn bezoek begeleid hebben met gebed en de dankbaarheid vernieuwen aan de Overheden die mij plechtig hebben ontvangen, in het bijzonder aan president Khürelsükh en ook aan ex-president Enkbayar die mij de officiële uitnodiging van dit bezoek heeft bezorgd. Ik denk met vreugde terug aan de plaatselijke Kerk en aan het Mongoolse volk: een edel en wijs volk dat mij veel hartelijkheid en meeleven heeft betoond. Vandaag zou ik jullie graag meenemen naar het hart van deze reis.