Paus: ‘God nooit inroepen voor rechtvaardiging van geweld!’

Paus Franciscus waarschuwt tegen ‘de instrumentalisering van het heilige’ en het religieuze fundamentalisme.

Paus Franciscus heeft gisteren in zijn toespraak tot het wereldcongres van religieuze leiders in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan onderstreept dat God nooit kan ingeroepen worden om geweld te rechtvaardigenLaten we geweld nooit rechtvaardigen! Laten we niet toestaan dat het heilige wordt misbruikt door het profane. God is vrede en leidt altijd tot vrede, nooit tot oorlog, hield hij zijn gehoor van meer dan honderd afgevaardigden uit een 50-tal landen voor. 

Extremisme en fundamentalisme

Bij de aanwezigen ook een delegatie van het Russisch-orthodoxe patriarchaat van Moskou, onder leiding van de nieuwe buitenlandverantwoordelijke metropoliet Antony van Volokolamsk. Daar haalden ze allicht opgelucht adem omdat de paus niet expliciet de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill en diens herhaalde en expliciete steun aan de Russische invasie in Oekraïne en president Poetin veroordeelde. De paus had dinsdag in zijn eerste toespraak na zijn aankomst in Kazachstan wel al meteen de waanzinnige oorlog in Oekraïne veroordeeld. 

In een tijd die wordt gekenmerkt door de plaag van de oorlog, is een sprong nodig, en die, broeders en zusters, moet van ons komen, zei paus Franciscus vanmorgen. Laten we ons bevrijden van reductionistische en destructieve opvattingen die de naam van God beledigen met eigengerechtigheid, extremisme en fundamentalisme en die ontheiligen met haat, fanatisme en terrorisme.

Religies en wereldvrede

In zijn uitgebreide toespraak behandelde de paus onder meer uitdagingen in verband met de pandemie, vrede, broederlijkheid en zorg voor ons gemeenschappelijke huis. Moge de Almachtige ons in staat stellen om open en broederlijke vriendschappen te cultiveren door middel van frequente dialoog en heldere oprechtheid. Mogen wij nooit streven naar kunstmatige en verzoenende vormen van syncretisme, maar stevig onze eigen identiteit handhaven, openstaan voor de moed van het anders-zijn en voor broederlijke ontmoeting. Slechts op die manier zullen wij, in deze donkere tijden waarin we nu leven, in staat zijn om het licht van onze Schepper uit te stralen.

Egoïsme

Na de paus riep Ahmed Al-Tayeb, de grootimam van Al-Azhar in Caïro, de mensheid op na te denken over de oorzaken van wereldwijde rampen. De wereld is nauwelijks bekomen van de pandemienachtmerries toen andere pandemieën en rampen haar in hun greep kregen. Natuurrampen, politieke en economische rampen worden veroorzaakt door het egoïsme van mensen. Hij benadrukte nog dat klimaatverandering, opwarming van de planeet, bosbranden, overstromingen en andere rampen worden veroorzaakt door mensen.

Bron: VIS / Le Figaro / Kazinform / Kerknet.be