Paus: ‘Heilige Geest is de hoofdrolspeler op synode’

In zijn toespraak bij de opening van de gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode herhaalde paus Franciscus dat de synode geen parlement is

Broeders en zusters, goedendag !

Ik wil er graag aan herinneren dat de heilige Paulus VI zei dat de Kerk in het Westen de zin van de synodaliteit verloren had en dat hij om die reden het secretariaat van de Bisschoppensynode in het leven had geroepen. En dat heeft vele ontmoetingen mogelijk gemaakt en vele synodes, over verscheiden thema’s.

Maar de vertolking van de synodaliteit was nog niet rijp. Ik herinner mij dat ik secretaris was in een van deze synodes en dat de kardinaal secretaris — een dappere Belg missionaris, dapper, dapper —  kwam kijken, toen ik de stemming voorbereidde. “Wat ben je aan het doen?” – “Datgene waarover morgen moet gestemd worden” – “Wat is dat? Neen, daarover zal niet gestemd worden” –“Luister, het gaat om een synode”” – “Neen, neen, er wordt niet gestemd”.

We hadden nog niet de gewoonte dat iedereen zich in alle vrijheid kon uitspreken.

En zo werd, in de voorbije bijna zestig jaar, langzaam de weg gegaan in deze richting. Zo kunnen we vandaag deze synode over synodaliteit houden.

Het is niet gemakkelijk, maar wel mooi, zeer mooi . Een synode die alle bisschoppen ter wereld  hebben gewild. In de peiling die bij alle bisschoppen van de hele wereld werd uitgevoerd na de synode over Amazonia, ging de tweede voorkeur naar deze: de synodaliteit. Op de eerste plaats kwamen de priesters, op de derde, meen ik, een sociaal probleem. Maar deze kwam op de tweede plaats. Alle bisschoppen ter wereld zagen de noodzaak na te denken  over de synodaliteit. Waarom? Omdat allen verstaan hadden dat de toekomst klaar was voor iets dergelijks.