Paus: ‘Martelaren vergeven altijd hun folteraars’

In zijn 12de catechese over de verkondiging in de algemene audiëntie van 19 april 2023 sprak de paus over het getuigenis van christelijke martelaren.

Geliefde zusters en broeders, goedendag!

Nadat wij gesproken hebben over evangelisatie en over apostolische ijver en na onze aandacht voor het getuigenis van de heilige Paulus, een ‘kampioen’ van de apostolische ijver, kijken we vandaag opnieuw niet naar een individu maar naar de schare van de martelaren, mannen en vrouwen van alle leeftijden, talen en volkeren die hun leven voor Christus hebben gegeven, die hun bloed hebben vergoten om van Christus te getuigen. Na de generatie van de apostelen zijn deze, bij uitnemendheid, ‘getuigen’ van het Evangelie.