Paus: morele principes staan niet los van de wereld

Paus Franciscus herinnerde eraan dat moraaltheologie en morele principes niet los mogen staan van de werkelijkheid.

Paus Franciscus heeft katholieke moraaltheologen, missionarissen en biechtvaders opgeroepen om het voorbeeld te volgen van de Heilige Alphonsus Maria de Liguori (1696 –1787), de oprichter van de redemptoristen. Volgens de paus heeft deze moraaltheoloog, die in 1839 heilig werd verklaard en 150 jaar geleden uitgeroepen tot kerkvader, ons getoond hoe de eisen van het Evangelie en menselijke kwetsbaarheid hand in hand kunnen gaan.

De paus had zijn toespraak voor de ontmoeting met de delegatie van de redemptoristen, onder leiding van hun Canadese overste-generaal  Michael Brehl, al geschreven vóór zijn pausreis naar Irak. Toch krijgt de inhoud ervan een bijzondere betekenis, tegen de achtergrond van het controversiële responsum van de Congregatie van de Geloofsleer inzake de zegening van homorelaties. Zijn uitspraken liggen sterk in de lijn van Evangelii gaudium (De vreugde van het Evangelie), de apostolische exhortatie uit 2013, waarnaar acht keer wordt verwezen in de toespraak. De paus zei onder meer: Moraaltheologie kan zich niet beperken tot principes en de formulering ervan. Ze moet oog hebben voor de realiteit van mensen in nood omdat theoretische principes alleen niet volstaan om gewetens te begeleiden en te ondersteunen bij het onderscheiden van het goede dat gedaan moet worden.

De paus drukte zijn gehoor op het hart zich niet te beperken tot abstracte kennis en moedigde aan om die relevant te maken door te luisteren naar de kleinsten, de meest kwetsbaren en diegenen die geminacht worden door de samenleving. Wij mogen de radicale oproep van het Evangelie niet uitspelen tegen menselijke zwakheid. Wij moeten altijd blijven zoeken naar de weg die de harten van mensen dichter bij God brengt. De paus herinnerde eraan hoe de heilige en kerkvader Alphonsus van Liguori altijd de rede voorrang gaf op gezag en theoretische principes steeds confronteerde en liet bevragen door het leven zelf. Zo is hij erin geslaagd om woordvoerder te worden van de kleinsten, de meest kwetsbaren en diegenen die niet meegeteld worden. Ook nu nog vereist de verkondiging van het Evangelie, in deze snel veranderende tijd, dat wij de moed hebben om naar de werkelijkheid te luisteren en zo constructieve antwoorden vinden op de uitdagingen van de samenleving.

Bron: Kerknet.be

Lees de toespraak (in het Engels) van paus Franciscus