Paus: ‘Op de kruispunten van vandaag moet men toeven‘ 

De catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 29 november 2023, uit het Italiaans vertaald door Marcel De Pauw msc.

Geliefde broeders en zusters !

Vorige keren hebben gezien dat de christelijke boodschap vreugde is en er voor allen is. Vandaag staan we stil bij een derde kenmerk: zij is er voor vandaag.

Men hoort haast voortdurend kwaad spreken over vandaag. Natuurlijk, omwille van oorlogen, klimaatsveranderingen, wereldwijde onrechtvaardigheden en volksverhuizingen, gezinscrisis en crisis van de hoop, ontbreken de redenen tot bezorgdheid niet.

Over het algemeen lijkt vandaag bewoond te zijn door  een cultuur die het individu boven alles plaatst en de techniek in het centrum van alles, omwille van de bekwaamheid veel problemen op te lossen en omwille van zijn enorme vooruitgang op vele terreinen. Maar tegelijkertijd leidt deze individueel-technische cultuur van de vooruitgang ertoe een vrijheid te bevorderen die geen grenzen aanvaardt en zich onverschillig toont ten aanzien van hen die achterblijven. Op die wijze worden de grote menselijke verzuchtingen overgeleverd aan de vaak vraatzuchtige logica van de economie, tegelijk met een levensvisie die uitsluit wie niet produceert en moeilijk verder kan kijken dan het onmiddellijke. We kunnen zelfs zeggen dat wij de eerste beschaving in de geschiedenis meemaken die wereldwijd tracht een menselijke samenleving te organiseren zonder aanwezigheid van God, door samen te trekken in enorme steden die horizontaal leven ook al hebben ze duizelingwekkende wolkenkrabbers.