Paus over zijn apostolische reis naar Marseille

De catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 27 september 2023, stond in het teken van apostolische reis van paus Franciscus naar Marseille van vorige week.

Geliefde broeders en zusters !

Eind vorige week ben ik naar Marseille geweest om deel te nemen aan het slot van de Rencontres Méditerranéennes, die bisschoppen en burgemeesters van het Middellandse zee gebied hebben samengebracht, tegelijk met talloze jongeren, zodat de blik gericht was op de toekomst. Inderdaad, het gebeuren in Marseille droeg als naam “Mozaïek van hoop”. Dat is de droom, dat is de uitdaging: een laboratorium zijn van beschaving en vrede.

We weten dat de Middellandse zee een bakermat is van beschaving en een bakermat is er voor het leven! Het is onaanvaardbaar dat het een graf wordt en ook niet een strijdperk. Neen. De Middellandse zee is veeleer het tegendeel van een botsing van culturen, van oorlog, van mensenhandel. Zij is precies het tegendeel omdat de Middellandse zee Afrika, Azië en Europa , Noord en Zuid, Oost en Wests, mensen en culturen, volkeren en talen, levensbeschouwingen en godsdiensten samenbrengt. Zeker, de zee is steeds op een of andere wijze een afgrond die moet overwonnen worden, en dat kan ook gevaarlijk worden. Maar haar wateren bewaren schatten van leven, haar golven en haar winden dragen vaartuigen van allerlei soorten. 


Marseille