Paus roept joodse gemeenschap op tot samenwerking

Paus Franciscus roept op om de joods-katholieke dialoog te bevorderen door daadwerkelijke samenwerking en concrete gebaren van broederlijkheid.

Paus Franciscus heeft een delegatie ontvangen van B’nai B’rith International, een van de grootste joodse verenigingen met zo’n 500.000 leden wereldwijd. Hij feliciteerde de vereniging voor hun bewonderenswaardige inzet voor het welzijn en de verstandhouding. 

De paus riep op tot een sterkere samenwerking van joden en christenen met het oog op de bevordering van tolerantie, menselijkheid en solidariteit. Als wij denken aan de vele conflicten en gevaarlijke vormen van extremisme die de veiligheid van iedereen bedreigen, dan moeten wij ons realiseren dat materiële, educatieve en spirituele armoede vaak de grootste risicofactor vormt. Die armoede biedt een ideale voedingsbodem voor haat, woede, frustratie en radicalisme. Om te voorkomen dat het kwaad escaleert, is het belangrijk om het verleden, de oorlogen, de Shoah en zoveel andere wreedheden te blijven herinneren. Onze menselijkheid wordt gemeten door broederlijkheid, door het gezicht van de ander.

In ieder van ons, in elke religieuze traditie en in elke menselijke samenleving, bestaat altijd het gevaar om wrok te koesteren en ruzies tegen anderen aan te wakkeren, in naam van absolute en zelfs heilige principes. Die valse verleiding van geweld is het kwaad dat op de loer ligt bij de deur van het hart. Meer geweld resulteert alleen maar in nog meer geweld en wapens resulteren in de dood.

Bron: VIS / Kerknet.be