Paus tot jonge astronomen: Blijf U verbazen!

Paus Franciscus stuurde een boodschap aan de deelnemers van de zomerschool van de sterrenwacht van het Vaticaan.

Paus Franciscus schrijft aan de jonge deelnemers van de zomercursus van het Observatorium van de Heilige Stoel dat zowel de wetenschap als de filosofie worden bekoord door het verlangen om alle antwoorden te krijgen die zij verlangen. Hij drukt de deelnemers op het hart zich ook te laten verrassen door ongeplande innovaties. Ook als zij hun blik door het raam van de astronomie naar verre werelden richten, mogen zij niet vergeten dat er nog andere vensters zijn die belangrijke realiteiten laten zien zoals medeleven en liefde.