Paus tot jongeren: ‘Sta op en getuig van de vreugde van Christus!’

De nationale Wereldjongerendagen vinden plaats op 21 november, op het feest van Christus Koning, de laatste zondag van het liturgische jaar.

Paus Franciscus roept jonge mensen uit de hele wereld op om na de pandemie en het lijden en het isolement dat die met zich heeft meegebracht, een nieuw hoofdstuk in de menselijke geschiedenis open te slaan. De coronacrisis bracht ernstige beperkingen met zich mee voor jongeren. Maar nu is er een kans op een nieuwe start, schrijft hij in een boodschap voor de Wereldjongerendag op het feest van Chrustus Koning, waarvan het motto dit jaar is ontleend aan de Handelingen van de ApostelenSta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft uw kracht, enthousiasme en passie nodig.

Als een jongeman valt, valt de mensheid. Maar het is ook waar dat als een jongere opstaat, het is alsof de hele wereld opstaat. Paus Franciscus

Authenticiteit herontdekken

Verwijzend naar diegenen die in de kijker willen staan op sociale netwerken en koketteert met destructieve ideologieën, dringt de paus bij de jongeren erop aan om de authenticiteit te herontdekken door Christus. Hij nodigt hen ook uit om uit om stil te staan bij Paulus’ bekering op de weg naar Damascus en zegt dat hij hen bij de hand wil nemen op weg naar de Internationale Wereldjongerendagen (WJD) van Lissabon in 2023: Sta op en getuig van uw ervaring als blinde die het licht heeft gezien, het goede en de schoonheid van God heeft gezien in zichzelf, in anderen en in de gemeenschap van de Kerk die alle eenzaamheid overwint. Sta op en getuig van de liefde en het respect die gevestigd zijn in menselijke relaties, in het gezinsleven, in de dialoog tussen ouders en kinderen, tussen jong en oud. Sta op en kom op voor sociale gerechtigheid, waarheid en gerechtigheid, mensenrechten, de vervolgden, de armen en kwetsbaren, diegenen die geen stem hebben in de samenleving, migranten …

Geen enkele jongere valt buiten het bereik van Gods genade en barmhartigheid. Laten we ons openstellen voor de verrassingen van God, die zijn licht op ons pad wil laten schijnen. Paus Franciscus

Integrale ecologie en migratie

De 84-jarige kerkleider moedigt de jongeren aan om zich in te zetten voor een integrale ecologie en hulp aan migranten en vluchtelingen. De komende Wereldjongerendag is in dit verband een belangrijke fase. Sta op en wees getuige van de nieuwe blik die de schepping doet zien met ogen vol verwondering, die de aarde laat herkennen als ons gemeenschappelijk huis en die de moed geeft om een integrale ecologie te verdedigen. (…) Sta op en getuig vreugdevol dat Christus leeft! Verspreid zijn boodschap van liefde en redding onder uw leeftijdsgenoten, op school, universiteit, op het werk, in de digitale wereld, waar dan ook.

° Bron: VIS / Kerknet.be

Foto: Pixabay