Paus voor veertigdagentijd: ‘Laat los, durf te hopen en dromen’

Aswoensdag (14 februari) komt in zicht en dan begint de veertigdagentijd. Laat je alvast inspireren door de boodschap van paus Franciscus.

Dierbare broeders en zusters,

Wanneer onze God zich openbaart, brengt Hij altijd een boodschap van vrijheid: ‘Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd’ (Ex 20,2). Dit zijn de openingswoorden van de decaloog, gegeven aan Mozes op de berg Sinaï. De uittocht waarover God sprak, resoneerde diep bij hen, want de herinnering aan hun slavernij was nog levendig en pijnlijk. In de woestijn ontvingen ze tien leefregels als een weg naar vrijheid. We noemen ze geboden om de kracht van Gods liefde, waarmee Hij zijn volk vormt, te benadrukken.

De oproep tot vrijheid is veeleisend. Het beantwoorden ervan gebeurt niet in een oogwenk, het vraagt tijd om deze oproep gaandeweg te realiseren. Net zoals Israël in de woestijn nog steeds vasthield aan Egypte – vaak verlangend naar het verleden en morrend tegen de Heer en Mozes – zo kan ook Gods volk zich vandaag hechten aan verstikkende gebondenheden die het moet opgeven. We worden ons hiervan bewust wanneer we hopeloos door het leven dwalen als door een woestijn, zonder een beloofd land waarnaar we samen op weg zijn.

De veertigdagentijd is een tijd van genade waarin de woestijn opnieuw ‘de plaats van onze eerste liefde’ kan worden