Paus vraagt meer solidariteit met ouderen

Op zondag 25 juli 2021 wordt op initiatief van paus Franciscus de eerste Werelddag van de Grootouders en de Ouderen gehouden.

Naar aanleiding van de Werelddag van Grootouders en Ouderen, die in januari door paus Franciscus werd afgekondigd en op 25 juli voor het eerst wereldwijd wordt gehouden, daagt de paus in een videoboodschap grootouders en senioren uit om hun roeping te realiseren onze wortels te behouden, hun geloof met de jeugd te delen en voor hun (klein)kinderen te zorgen. De verkondiging gaat nooit met pensioen. Het thema van de werelddag luidt: Ik ben met jullie alle dagen, de slotwoorden van met Matteüsevangelie (Mt 28, 20). 

Met zijn initiatief wil de paus de verbondenheid van de katholieke Kerk met de oudere mensen tot uitdrukking te brengen. Hij nodigt iedereen uit om op deze dag persoonlijk of virtueel tijd te nemen voor grootouders en ouderen.

Mogen alle grootouders, elke oudere – vooral diegenen onder ons die erg eenzaam zijn – het bezoek krijgen van een engel!
Paus Franciscus

De paus, die met een knipoog eraan herinnert dat hij pas op late leeftijd werd geroepen om paus te worden, vraagt oudere mensen nadrukkelijk om een rol te spelen in de heropbouw van de wereld na de coronapandemie. Vooral onze senioren kunnen met hun ervaring ervoor zorgen dat wij beter, in de plaats van slechter uit deze crisis komen. Zij kunnen de mensheid naar een betere toekomst leiden, met minder egoïsme en conflict. Tegelijkertijd moedigt hij ouderen aan om altijd open te staan voor verandering.

Paus Franciscus roept op tot solidariteit met ouderen, en vooral met diegenen die zich alleen en vereenzaamd voelen. Dat kan door hen te helpen, hen gezelschap te houden, door even te telefoneren en door hen duidelijk te maken dat zij belangrijk en nuttig zijn. Vooral in deze barre coronatijden mogen ouderen niet aan de kant geschoven worden.  

Gisteren dinsdag werd bij de voorstelling van de videoen de pauselijke boodschap ook aangekondigd dat het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven een brochure met ideeën en pastorale richtlijnen heeft uitgewerkt, die via de website van het dicasterie ter beschikking worden gesteld. Kardinaal Kevin Farrell deed op de persvoorstelling nog een warme oproep om deze dag – na maanden waarin bijna elk contact van onze bejaarden door de coronapandemie onmogelijk werd  gemaakt – met des te meer enthousiasme samen met onze dierbare ouderen door te brengen en met hen te vieren. Wij hebben hen echt nodig. Na een jaar van ontbering moeten jong en oud samen feest vieren. Na de dramatische maanden pandemie is het nu de tijd aangebroken om een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Lees verder onder filmpje.

Bisschop Lode Aerts (Brugge) en zijn medewerkers maakten een filmpje (en een gebed) naar aanleiding van deze ‘Werelddag van de Grootouders en de Ouderen‘.

Wij bidden U, Heer, voor opa’s en oma’s. Doe ons de verborgen schatten van hun levenswijsheid en ervaring ontdekken. Vergroot onze dankbaarheid om hun inzet voor kinderen en kleinkinderen en voor de brede samenleving. Maak ons mild en zorgzaam wanneer zij lijden onder ziekte of eenzaamheid. Schenk hen moed en kracht wanneer de leeftijd begint te wegen. Laat hun voorbeeld ons helpen om onze eigen broosheid te aanvaarden en om te vertrouwen op Uw aanwezigheid die alle tijd te boven gaat.

+Lode Aerts
bisschop van Brugge

° Bron: Kerknet.be