Pinksternoveen 2017

In navolging van en mét Maria en de apostelen, nodigt de Kerk uit om tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen te bidden om de komst van de Heilige Geest. Op deze pagina vind je dag na dag, vanaf vrijdag 26 mei, negen dagen lang, dagelijks een gebed dat je kan bidden ter voorbereiding op Pinksteren.

 

Dag 9, zaterdag 3 juni  2017 / Gebed om zelfbeheersing

Heilige Geest,
Gij Geest vol goedheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Het is soms zo merkwaardig wat er in ons gebeurt:
dikwijls beminnen we het kwaad meer
dan dat we Gods liefde koesteren.
Het is alsof we onszelf niet in de hand hebben
en er iets anders is dat ons dicteert.
Bevrijd ons oh Geest van die vorm van duisternis,
en breng ons in Gods licht, in zijn warmte.
Leer ons onszelf te beheersen
en daadwerkelijk te kiezen voor God.
Leer ons te leven van binnen naar buiten,
ons te ruste te leggen in Gods aanwezigheid.
Heilige Geest, schenk ons de gave van zelfbeheersing,
tot in lengte van dagen.
Amen.

 

Dag 8, vrijdag 2 juni 2017 / Gebed om zachtmoedigheid

Heilige Geest,
Gij Geest van zachtmoedigheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van het maken van ruzie.
Verlos ons van het scheppen van tweedracht.
Leer ons naar het voorbeeld van
en in eenheid met Jezus
vergeving te schenken daar waar nodig is.
Leer ons mensen worden van verzoening,
opdat het evangelie werkelijk leven mag worden
in onze gemeenschappen, in onze huizen,
onze straten, dorpen en steden.
Heilige Geest, maak ons hart zacht en moedig,
schenk ons de gave van ware zachtmoedigheid,
tot in lengte van dagen.
Amen.

 

Dag 7, donderdag 1 juni 2017 / Gebed om trouw

Heilige Geest,
Gij Geest van trouw: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Kom in ons hart en trek ons in het ja-woord van Jezus.
Beziel ons met de trouw zoals Hij die beleefde naar de Vader.
Genees ons van twijfel, van besluiteloosheid,
bevrijd ons van ons heil elders te zoeken dan bij de Heer.
Bevrucht ons met uw vuur opdat wij ook trouw mogen zijn
aan allen die wij vandaag ontmoeten: trouw in de liefde.
Leer ons dit niet alléén te doen, maar in eenheid met Hem,
die beloofd heeft altijd met ons te zijn: Jezus onze Broer.
Kom heilige Geest, schenk ons de gave van trouw,
tot in lengte van dagen.
Amen.

 

Dag 6, woensdag 31 mei 2017 / Gebed om goedheid

Heilige Geest,
Gij Geest van goedheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Geef dat het goede in ons tot bloei mag komen,
dat al wat dat remt mag oplossen in Gods licht.
Geef dat wij zo’n samenzijn met elkaar mogen hebben
dat we het goede in mekaar laten ontkiemen.
Bevrijd ons hart van slechte gewoonten,
van allerlei neigingen die het goede in de weg staan.
Heilige Geest, geef ons een warm en doorgoed hart,
ja, schenk ons de gave van Gods goedheid,
tot in lengte van dagen.
Amen.

 

Dag 5, dinsdag 30 mei 2017 / Gebed om vriendelijkheid

Heilige Geest,
Gij, Geest van vriendelijkheid, ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten.
Neem alle kwaadheid jegens wie ook uit ons weg.
Verlos ons van slechte humeurtjes.
Neem dat zure gezicht van ons weg.
Leer ons relativeren.
Schenk ons die milde glimlach
die spreekt van Gods liefde en goedheid.
Heilige Geest, verwarm ons hart
en schenk ons de gave van ware vriendelijkheid.
Tot in lengte van dagen.
Amen.

 

Dag 4, maandag 29 mei 2017 / Gebed om geduld

Heilige Geest,
Gij, Geest van geduld: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van elke vorm van ongeduld,
van niet kunnen wachten,
alsof het verlangen vruchteloos zou zijn.
Leer ons ons aan Christus te geven,
ook in duisternis of periode van dorheid.
Leer ons op Hem te vertrouwen,
gelovend dat alles in Gods licht
op z’n tijd ‘goed’ komt.
Leer ons met ons hart te bidden,
opdat we diep vanbinnen mogen aanvoelen
wat het betekent in Gods wil te staan.
Kom heilige Geest,
schenk ons de gave van het geduld,
tot in lengte van dagen.
Amen.

 

Dag 3, zondag 28 mei 2017 / Gebed om vrede

Heilige Geest,
Gij Geest van vrede ons geschonken.
Gij verandert ons in een nieuwe schepping.
Beziel ons met uw warmte en uw licht,
neem alle oorzaken van onvrede uit ons weg.
Bevrijd ons van elke vorm van haat,
van de neiging verdeeldheid te scheppen,
van het genot van roddel en slechtpraterij.
Maak van ons hart een plaats
waar Gods vrede kan wonen,
waar zijn vrede bemind en gekoesterd wordt.
Maak ons tot vredevolle mensen,
dragers en uitdragers van de Heer.
Ja, schenk ons de gave van Christus’ vrede,
tot in lengte van dagen.
Amen.

 

Dag 2, zaterdag 27 mei 2017 / Gebed om vreugde

Heilige Geest,
Gij Geest van vreugde ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van negatieve gedachten,
van die gevoelens die ons enkel
in verwarring brengen,
van elk donker en doodlopend denken,
van iedere vorm van wanhoop,
van elke neiging tot dwaasheid.
Heilige Geest, geef ons licht en warmte,
schenk ons de gave van de ware vreugde:
leven in de Heer.
Tot in lengte van dagen.
Amen.

 

Dag 1, vrijdag 26 mei 2017 / Gebed om liefde

Heilige Geest,
Gij vuur van liefde ons geschonken,
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van elke liefdeloze houding,
ten opzichte van onszelf,
onze naasten, onze bezigheden.
Bevrijd ons van elke angst ten opzichte van God,
en leer ons onszelf te geven
naar het voorbeeld van, en in eenheid met,
Jezus Christus, onze Broeder en Heer.
Kom Heilige Geest,
schenk ons de gave van het liefhebben,
tot in lengte van dagen.
Amen.