Pinksternoveen dag 1

vrijdag, 10 mei – gebed om liefde

Bij Paulus lezen we: ‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.’  (Rom 12, 10)

Ieder van ons is door God bewoond in Christus; door God die liefde is. Met Christus mogen we ons verinnigen, opdat heel ons zijn een belichaming zou worden van goddelijke liefde. Van Hem mogen we ontvangen, in Hem mogen we leven, vanuit Hem mogen we beminnen; Christus door ons, met ons, in ons.
Laten we, vanuit Gods inwoning, elkaar beminnen met innige liefde. Mogen we in de ander Christus zien en ontmoeten; Hij, die ons oproept in zijn naam Gods liefde te bezingen door de ander in eenvoud en vreugde diep graag te zien. Moge dit zich uiten in een zorgzaam samenzijn waardoor God zijn goedheid toont.

Laten we bidden

Kom heilige Geest,
vervul ons hart met het vuur van Gods liefde voor ieder mens.
Breng ons – en allen – in Christus, het levend Hart van ons bestaan,
die ons zal binnen voeren in z’n eigen ja-woord tot de Vader.
Mogen wij in innige eenheid met Hem Gods liefde worden.
Kom heilige Geest.
Amen.