Pinksternoveen – dag 3

zondag 21 mei 2023

Dag 3 – Gebed om vrede

In het evangelie volgens Johannes horen we Jezus zeggen: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’ (Joh 14, 27)

De vrede waarover Jezus hier spreekt is een vrede die haar wortels heeft in Hemzelf. In die zin kan de wereld haar inderdaad niet geven; enkel Hijzelf kan ze schenken.
Leven in Christus’ vrede gaat over een verwijlen in Hem, voort-durend, als een gebed van overgave zonder ophouden. Het is het gebed van de ziel waarin de Geest je verinnigt met de Heer; Hij die je binnen voert in zijn vrede.
Wie in deze vrede blijft, zal een vrede-vol mens zijn, want je zult leven in de diepe ervaring dat God in Christus het kloppend hart is van je bestaan.

Laten we bidden

Kom heilige Geest,
beziel ons hart met de vrede van de Heer. Bid in ons. Verinnig ons met Christus, opdat wij, geënt op Hem, vredevolle mensen mogen zijn; in onszelf én voor de ander.
Bidden wij ook om vrede in deze wereld; vrede tussen landen en volkeren. Mogen de wapens zwijgen. Moge het gezond verstand winnen. Moge verzoening en vergeving de plaats krijgen die het evangelie vraagt.
Kom heilige Geest, waai en beziel.
Amen.