Pinksternoveen – dag 5

dinsdag 14 mei 2024 – Gebed om vriendelijkheid

Paulus schrijft aan de christenen van Filippi: ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.’ (Fil. 4, 5a)

Vriendelijke mensen maken een huis, of een samenleving, warm en aangenaam om leven. Knorrige of barse mensen verkoelen een samenzijn. De oproep van het evangelie is diep menselijk: wees vriendelijk voor elkaar.
Het gaat hier niet over een soort fake-vriendelijkheid, maar over een oprechte ongedwongen houding waarmee je je naaste tegemoet treedt vanuit een hart dat bemint met gemeende warme genegenheid.
Vriendelijkheid is een gave van de Geest dat z’n thuis heeft in het Pasen van de Heer, in de vreugde van de opstanding. Verenigd met de verrezen Heer mogen we de ander tegemoet treden, Gods vrede dragend en uitdragend.
En ja, dat mag aan ons te zien zijn.

Laten we bidden

Kom heilige Geest,
beziel ons diepste zijn met de vreugde van Pasen.
Verwarm ons hart met de gave van vriendelijkheid.
Verlos ons van slechte humeurtjes.
Neem dat zure gezicht van ons weg.
Mogen we ieder beminnen
met een milde glimlach
die spreekt van Gods goedheid voor ieder.
Kom heilige Geest.
Amen.

Naar de gebeden van de voorbije dagen